Sinestezina

16 tekstów – auto­rem jest Si­nes­te­zina.

Początek ...

No­we dro­gi no­we ce­le no­we życie no­we wszystko,
Tu zaczy­nam no­we życie i wy­ciągam kar­tkę czystą,
Gniotę tą co za­pisa­na i wyrzu­cam ją w ognisko,
To co było zni­ka w og­niu i zos­ta­je tyl­ko przyszłość,
brnąć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 8 listopada 2012, 02:43

Chodź ....

Chodź do mnie no chodź
Weź mnie weź już w tę noc
Po­dejdź bliżej je­den krok
Rozświet­li­my ra­zem mrok
Chcę czuć do­tyk Twoich rąk
Chodź tu kot­ku nie bój się
Weź mnie w końcu proszę Cię
No po­całuj w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 10 maja 2012, 02:26

...

Tonę, Niczym ka­mień rzu­cony w bez­kresną ot­chłań oceanu.
Płynę, jak żag­lo­wiec niesiony pod­mucha­mi wiat­ru w nieznane.
Stoję, jak znak pos­ta­wiony by wska­zywać drogę.
Leżę, jak niepot­rzeb­ny przed­miot rzu­cony na podłogę.
Lecę, niczym ptak wy­puszczo­ny z niewoli.
Krzyczę, jak dziec­ko w głębo­kiej niedoli.
Niknę, jak słońce za burzową chmurą.
Zmieniam się jak ka­meleon by uk­ryć się przed złem.
Szu­kam by zna­leźć nadziei cień... 

wiersz • 9 maja 2012, 02:07

Gniew ...

Gniew k***a gniew roz­wa­la moją głowę
nic nie chce się ja stąd idę ja pie**olę
nie mogę nie już upa­dam na podłogę
nie pod­niosę się bo już dłużej tak nie mogę
zniszczę sa­ma się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 maja 2012, 14:54

Szaleństwo to co mną kieruje ...

Sza­leństwo to co mną kieru­je
emoc­je kierują mym stanem
Nie do opi­sania to co te­raz czuję
Już nic nie wnios­kuję nic nie rozumuję
i więcej mi nie trze­ba wspa­niale funkcjonuję
bo on jest obok mnie tego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2012, 19:27

Jeszcze wczoraj samotna zapłakana twarz ...

Jeszcze wczo­raj sa­mot­na zapłaka­na twarz
dzi­siaj łzy otar­te ko­goś przy so­bie masz
to ten mężczyz­na które­go przed oczy­ma masz
po­jawił się przy To­bie by od­bu­dować Twój świat
cze­kałaś na niego ta­ki długi cza­su szmat
myślałaś w samotności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 kwietnia 2012, 04:03

Teraz i ciągle myślę o Tobie ...

Te­raz i ciągle myślę o Tobie
odkąd Cię znam ut­kwiłeś mi w głowie
co więcej w niej ni­komu nie powiem
póki się sa­ma nicze­go nie dowiem
może się spełni cho­ciaż w połowie
marze­nie nag­ra­ne w mej cho­rej głowie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2012, 23:08

Życie jest niczym przechadzka po moście ze spróchniałymi des­ka­mi nad głęboką prze­paścią ...
Mu­sisz uważnie sta­wiać każdy ko­lej­ny krok, żeby nie spaść na os­tre skały ... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2012, 01:02

Niedorzeczna miłość ...

Spe­cyficzna niebez­pie­czna
niemożli­wa lecz konieczna
miłość by­wa niedorzeczna
smu­tek ra­dość gniew i łzy
prze­mie­sza­ne z nocą dni
myślą by­wam tam gdzie Ty
gdzie uciekasz po­wiedz mi
raz tu jes­teś raz Cię nie ma
raz jak ja­wa raz marzenia
co powodem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 kwietnia 2012, 00:21

Co ma być to będzie. Co było his­to­ria, a za­miast się oglądać do tyłu, al­bo pat­rzeć za da­leko to tyl­ko pot­knąć się można. Naj­le­piej pat­rzeć na to co teraz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 kwietnia 2012, 12:54

Sinestezina

:) ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sinestezina

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność